Organiseren en plannen in de feedforward-stand

De laatste dertig jaar heb ik heel veel ervaring opgedaan in het organiseren en leiderschap. Met vallen en opstaan wijzer geworden. 

wat is nu eigenlijk goed organiseren en goed leiderschap. Ik ben geen echt vernieuwende gedachten en praktijken in organisaties tegengekomen die mij een werkelijk andere, nieuwere en frissere dynamiek van organiseren en leiderschap hebben opgeleverd. Alles gaat nog steeds en veelal top – down, hiërarchisch-functioneel (lees macht en kracht). De geweldige inspanningen die we daartoe moeten leveren leiden tot moeheid en uitputting bij managers en professionals.

Bovengenoemde ervaringen roepen de volgende vragen op;

 • Kunnen we zo verder: nee. En moeten we anders gaan organiseren: ja.
 • Ik zie een dringende noodzaak tot meer ‘feedforward organiseren’. Vraagt dit een ander leiderschap?
  Ja, dit vraagt van ieder van ons deelname in het leiderschap.
 • Hoe gaat dat in zijn werk?

Kern oriëntaties voor feedforward organiseren

Feedforward organiseren en feedforward leiderschap richt zich naar mijn bevinden op vier fundamentele kwaliteiten van goed organiseren en goed leiderschap die voortdurend in een gezonde balans met elkaar moeten worden gebracht. Deze vier kwaliteiten, waar wij allen mee te maken hebben, maken als het ware de ziel van een organisatie uit:

Systematisch;

 • met klanten werken
  zonder klanten geen bedrijf, baan, inkomen
 • kosten sparen en werkprocessen verbeteren
  continuïteit waarborgen (de toekomst veilig stellen)
 • de ontwikkeling van mens en vakmanschap stimuleren
  Een continue lerende organisatie met “eigen” verantwoordelijkheden
 • de ontwikkeling van teams en eenheden bevorderen.
  Samen sterk door gemeenschappelijke haalbare doelen

Simpel gezegd: we richten ons op de klant, doen dat effectief, we leren met elkaar en werken goed samen en werken aan continuïteit. Niet gemakkelijk gedaan natuurlijk!

Om dit te realiseren is het raadzaam om feedforward werken aan te raden.

De genoemde kwaliteiten realiseren kan met de uitgangspunten van feedforward organiseren:

 1. Praat niet over missers! Gebruik de krachten van feedforward-organiseren
  De toekomst kun je veranderen, het verleden niet.
 2. Positief focussen
 3. Open communiceren en samenwerken
 4. Gewenst resultaat (heldere en simpele haalbare doelen)
 5. Eenvoudig (kleine veranderingen en kleine doelen werken)
 6. Ruimte (veerkracht in de organisatie ontwikkelen en stimuleren)
 7. Zicht op het potentieel (wat kunnen we aan)

laatste nieuws

PITFestival woensdag 12 december 8 december 2018

Organiseren en plannen in de feedforward-stand De laatste dertig jaar heb ik heel veel […]

lees meer
Van werkstress naar werkplezier 15 januari 2018

Donderdag 15 februari in Arnhem. De inspirerende training “Van werkstress naar werkplezier”. Wie wil […]

lees meer

reacties van deelnemers

Geert is als een frisse wind, hij laat je op een ondersteboven-, achterstevoren-manier kijken naar alledaagse zaken. Kijken op een manier die je al sinds je kindertijd afgeleerd hebt, heerlijk! Hij is als trainer één brok energie en inspireert als geen ander. Ik kan iedereen aanraden bij hem een workshop te volgen.

Liesbeth ter Braak | ANT Neuro BV

Power, energie, anders denken, bevlogen. Met recht iemand die kan inspireren om het anders te doen. Niet voor niets begint zijn presentatie met: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ik kreeg energie en vooral de behoefte om het anders te doen, niet morgen, maar nu!

Janneke Knuiman | Facilitair manager
aanmelden nieuwsbrief